ההרשמה נסגרה

עובד, דע את זכויותיך בעת חירום!

במפגש נדבר על:
מיצוי זכויות.
זכויות עובדים בעבודה
קריאת תלוש שכר בסיסית. (מיסוי, מחלה, חופשה הבראה ועוד)
נכיר את אתר “כל זכות”.
ובעיקר, נדבר על זכויות עובדים בזמן חירום!

מתעניינים בקורס? נשמח למילוי הטופס