ההרשמה נסגרה

גיוס אדריכליות למשרת 'בודקת היתרים'
הנדסאית אדריכלית, בוגרת מסלולים חרדים?
בואי להיות עובדת עיריה!

מתעניינים בקורס? נשמח למילוי הטופס