רכז הכשרות מקצועיות
30/08/2023
מס' משרה:
PJO-37760
למיזם גדול דרוש רכז הכשרות מקצועיות. תיאור תפקיד: כפיפות למנהל התחום, יישום תכנית העבודה, ריכוז הפעילות באזורים מוגדרים ע"פ הצרכים המתבקשים מצד המשתתפים, מוסדות ההכשרה והמעסיק. קיום ימי חשיפה, פגישות פרונטליות עם המכללות האזוריות לצורך קידום תהליכים, ליווי קבוצות טרום קליטה למוסד הלימודים ולאחריו. קיום מפגשי חשיפה, הידוק שת"פ עם מוסדות הכשרה לאוכלוסייה החרדית ועם תכניות לשילוב חרדים בהכשרה מקצועית. הרחבת שת"פ האזוריים עם הקהילות החרדיות/ רשויות עירוניות/ מרכזי תעסוקה, אשר נותנים שירות לאוכלוסייה החרדית, כחלק משת"פ רכזי התחום ישתמשו בערוצי תקשורת דיגיטליים על מנת לחשוף את הגופים הנ"ל לפעילות. יזום מפגשי חשיפה וירידים להכשרה מקצועית בשיתוף מוסדות לימוד עם דגש על הכשרות שאינן מוכרות ו/או נדרשות בשוק התעסוקה ובעלות פוטנציאל תעסוקה עתידי פיתוח התחום במטרה להרחיב את הכלים הקיימים מיפוי אזורי של מוסדות הכשרה מקצועית (לרבות מוסדות שאינם חרדים הפוטנציאלים להקמת כיתות שילוב) ריכוז מידע על מוסדות הכשרה, תחומי לימוד ודרכי התקשרות - יבוצע באמצעות ריכוז המידע מתוכניות קיימות ובאמצעות פנייה יזומה . מידע שיכלול: מסלולי הלימוד, פרטי מוסדות ההכשרה, אופק תעסוקתי פוטנציאלי, סביבת עבודה (אפיון התפקיד), אפשרויות תעסוקה (כעצמאי או שכיר) ועוד. ריכוז מידע של תכניות של המשרד לקידום הכשרות מקצועיות, מידע על מלגות ללומדי הכשרה מקצועית. מתן מעטפת מקצועית לשילוב חרדים בהייטק (כולל שת"פ עם תכניות קיימות)
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים