קצב
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-10560
למחלקת הזמנות בשר דרושים עובדים להכנת הזמנות כולל ללמוד קצבות
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים