פקידת ביטוח
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-12442
דרושה רפרנטית תפעול ושירות לסוכנות ביטוח בתחום החיים. סביבת עבודה דתית המשרד בפתח תקווה במרכז העיר. כרגע המשרה לשש וחצי-שבע שעות , בהמשך תתכן אפשרות משרה מלאה.
פתח תקוה
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים