עוזר מינהלי
08/01/2023
מס' משרה:
PJO-12008
למוסדות בבני ברק דרוש עוזר מנכל לעבודה כללית / הפקדות / הזמנות / ספקים / חשבוניות / הפקות (חלק ניתן לעבוד מהבית)
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים