עוזר מינהלי
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-13184
לת"ת בבני ברק דרוש עובד עבור עבודה קלה של שמירה כללית על ילד עם הגבלה רפואית ללא שום טיפול ואו למידה.
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים