עוזר מינהלי
08/01/2023
מס' משרה:
PJO-17552
לחנות הלבשה בבני ברק דרוש עובד עבור עבודות משרדיות / אחראי מלאי החנות / עוזר כללי למנהל החנות
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים