עוזר במכבסה
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-16583
עזרה כללית במכבסה בבני ברק.
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים