עוזרת לספרנית
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-17797
עבור נתינת שירות למשאילים ספרים, סידור הספרייה עבודה על מערכת ממוחשבת
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים