עובד מטבח שאינו טבח
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-12294
לישיבה גדולה בבני ברק דרוש עובד חדר אוכל עריכה ופינוי ( ללא מגע ישיר עם הבחורים ).
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים