עובד מטבח שאינו טבח
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-16600
למרכז רפואי גדול במרכז דרוש עובד מטבח שאינו טבח.
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים