עובד מטבח שאינו טבח
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-13346
להכנת ארוחת בוקר לערב לישיבה ליטאית בבני ברק.
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים