עובד מטבח (שאינו טבח)
08/01/2023
מס' משרה:
PJO-17875
לישיבה גדולה בבני ברק דרוש עובד מטבח
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים