סוכן מכירות
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-15999
לחלוקת סחורה בחנויות יודיאקה בקו קיים + הגדלת המכירות באותם קווים.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים