סדרן למשחטה
02/05/2023
מס' משרה:
PJO-36801
למשחטה גדולה דרוש סדרן אחראי 
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים