משגיח כשרות
08/01/2023
מס' משרה:
PJO-15507
לקייטרינג בבני ברק דרוש משגיח עבור השגחה + עזרה קלה
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים