מנהל עסקי
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-17919
לעסק בתחום השיווק דרוש מנהל עסקי לגבייה /ניהול צוות / ספקים / הזמנות.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים