מנהל חנות
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-16796
לעסק בתחום התקשורת דרושמנהל בחנות לניהול מלאי + שירות לקוחות + עזרה כללית לחנויות הרשת
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים