מנהל חנות
02/08/2023
מס' משרה:
PJO-37569
לחנות אוכל מוכן לשבת דרוש מנהל חנות . דרישות: יכולת ניהל חנות / צוות יכולת לוגיסטית ואסטטית ייצוגי וחביב 
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים