מנהלי/מנהלות קלאסטרים
24/08/2023
מס' משרה:
PJO-37714
לארגון גדול דרושים מנהלי/מנהלות קלאסטרים ארציים. תיאור התפקיד: תכנון וביצוע תכנית עבודה שנתית לפיתוח הקלאסטר, תוך הסרת חסמים וחיזוק זירות המפגש בין מרכיביו השונים, ייזום ופיתוח סדרת מפגשים לאבחון הקלאסטר גיבוש אסטרטגיות מבוססות נתונים ומידע, זיהוי הזדמנויות והצעת מענים. כינוס קבוע של מובילי הקלאסטר סביב שגרות עבודה משותפות, יצירת הסכמות ארוכות טווח בין חברי הקלאסטר להשתתפות קבועה בתוכנית הצמיחה. חיזוק הדיאלוג בין המגזר הציבורי לפרטי. זיהוי יוזמות אפקטיביות ומוצלחות בעלות השפעה כלכלית חיובית.   מינוף פלטפורמות לרתימת גורמים מובילים ומומחים בתעשייה מהארץ והעולם, עידוד הטמעה ומיצוי משאבים בקרב החברות בקלאסטר. מעקב, ניטור וניתוח של נתוני הביצוע הכלכליים של הקלאסטר באמצעות דשבורדים והפקת לקחים ותוצרי פעולה משמעותיים לקידום התחרותיות ושיתוף הפעולה בין מרכיבי הקלאסטר.  לקיחת חלק משמעותי בצוות עמיתים של המינהלת וסיוע בגיבוש ועדכון מדיניות תכנית הצמיחה של המשרד בדגש על כלי הסיוע הממשלתיים לצמיחה.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים