ממונה בטיחות
06/11/2023
מס' משרה:
PJO-38319
דרוש ממונה בטיחות. תיאור התפקיד: הכנת נהלים, הנחיות, הוראות בטיחות וגיהות, פרסומם ועדכונם. עריכת סקרי סיכון ואיתור מפגעי בטיחות וגיהות. ליווי והדרכה של קבלני עבודה ונותני שירותים. ביצוע הדרכות בטיחות לעובדי החברה. תחקיר תאונות - לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה , לתעד הממצאים ולהכין דוח הכולל מסקנות והמלצות.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים