מלווה לקשישים
22/02/2023
מס' משרה:
PJO-12203
ליוויי הסעות ועזרה כללית במסגרת לימודית לקשישים מוגבלים (לא סיעודיים).
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים