מזכיר כללי
02/11/2023
מס' משרה:
PJO-38220
לישיבה דרוש מזכיר כללי . דרישות: נסיון דומה במזכירות, שפת אידיש, מסודר ועקבי
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים