מזכיר/ה
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-14022
לת"ת במרכז דרוש זכיר/ה למזכיר לטיפול בתקציבי המוסד וניהול אירועים של המוסד.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים