מזכירה רפואית
25/04/2023
מס' משרה:
PJO-14562
המשרה תיבנה בהתאם ליכולות. מיועדת לאנשים עם מוגבלות.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים