מזכירה רפואית
07/09/2023
מס' משרה:
PJO-37803
למכון בריאות האישה בקופ"ח גדולה דרוש/ה מזכירה רפואית. תיאור המשרה: התפקיד כולל מתן שירות לחברי מכבי, לרופאים ומטפלים. סיוע לחברי מכבי למצות את זכויותיהם על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי בכפוף להנחיות ונהלי מכבי. תפקיד מגוון, מורכב ודינמי, המצריך עבודה על פי נהלים מסודרים. המזכירה הרפואית מחויבת במתן שירות לפי תפיסת השירות במכבי – שירות מקצועי, אמפטי. מותאם אישית תוך שמירה על כבוד האדם וסודיות רפואית. קבלת הקהל המוזמן לרופא/ למטפל , ניווטו לפני ואחרי הבדיקה ומתן מידע לגבי המשך הטיפול. מתן שירות מקצועי ואמפתי לחבר, תוך מציאת פתרונות למענה לצרכיו בהתאם לנהלי מכבי
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים