מזכירה בכירה
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-17860
למוסדות במרכז דרוש מזכירה עבור כמה גופים של המוסדות / טיפול בבנקאות / פניות / מסמכים /חשבוניות / תפעול משרד כללי / הכנת מסמכים לרו"ח.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים