מוכר בחנות
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-14363
לחנות במרכז דרוש מוכר בעל יכולת מכירה טובה במיוחד ראש גדול תקשורת טובה וייצוגי חוש אסטטי.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים