מוכר בחנות
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-17300
לחנות לממכר סיגריות אלקטרוניות דרוש עובד למכירות + הסברה ללקוחות.
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים