מוביל / מובילת דאטה
19/11/2023
מס' משרה:
PJO-38429
לחברה גדולה דרוש/ה מוביל / מובילת דאטה. הגדרת התפקיד: הנגשה וניתוח של מידע ודאטה בתחום המוביליות חברתית כלכלית הובלה ותמיכה בתהליכי תכנון מודעי נתונים, ליווי של הבנייה ויישום של מרכיבי הדאטה ועבודה עם נתונים בתוכניות ובמהלכים באגף: גיבוש מדדים ויעדים לתוכניות ומהלכים, גיבוש אסטרטגיית מדידה וייעוץ לבניית מערך המדידה הטמעת חשיבה תוצאתית ושפת האימפקט ותהליכים מודעי נתונים; הטמעת מדידה שוטפת ובנייה ושימוש בדשבורדים ייזום ליווי ותמיכה של תשתיות, תהליכים וכלי דאטה לטיוב קבלת ההחלטות באגף תמיכה בתהליכי פיתוח פתרונות דיגיטאליים בנושאי רוחב באגף, הקשורים למוביליות ולתכנים המפותחים במסגרת התוכניות והמהלכים באגף
מרכז
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים