כורך ספרים
09/01/2023
מס' משרה:
PJO-12054
לכריכייה במרכז דרוש כורך ספרים ידנית.
בני ברק
משרה מלאה

חטיבת
הלימודים